Over oudere werknemers bestaan nogal wat vooroordelen. Vaak noemt men oudere werknemers te duur, te langzaam of te vaak ziek.  Regelmatig worden oudere werknemers automatisch ontslagen zodra ze de AOW-leeftijd hebben bereikt. Dit is ontzettend zonde, want juist deze medewerkers zijn hard nodig. Aldus Madelon Meester, Volkskrant 2020. 

 

Steeds meer onderzoeken en artikelen wijzen op het feit dat men dringend moeten investeren in oudere werknemer. Waarom? Mede vanwege de dubbele vergrijzing. De wereld vergrijst in een zeer snel tempo. In 1960 bestond nog 4,9 procent van de wereldpopulatie uit 65-plussers. Volgens een voorspelling van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken zal dit in 2050 al 17% zijn. Ook het CBS bevestigd deze voorspelling. Momenteel werken nog ruim drie mensen per oudere, tegen die tijd zijn dat er twee. De komende twintig jaar verzorgt Nederland zijn gepensioneerde babyboomers, de kinderen van de jaren vijftig, zestig en zeventig (CBS, 2019).

65-plussers zijn buitengewoon gemotiveerd

Steeds meer werkgevers stellen zich open tegenover personeel dat (1) de AOW-leeftijd nadert en (2) de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt. Ook wij bij uitzendbureau Actief65+ merken dit.

“Bij veel bedrijven is het nu nog zo dat een arbeidsovereenkomst automatisch stopt zodra iemand de wettelijke AOW-leeftijd heeft bereikt. Voor werkgevers is dat lekker makkelijk: je hoeft niet na te denken of je een werknemer wilt houden of niet. Pas wanneer werknemers zelf aangeven te willen blijven, wordt er gekeken naar de mogelijkheden.”,
aldus hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers in een artikel op de Volkskrant.

Volgens Schippers moeten werkgevers hierbij veel meer het initiatief nemen. Aan ene kant zijn werkgevers bang voor het personeelstekort en het daarbij behorende kennisverlies dat ze te wachten staat, echter investeert men nog te weinig in de AOW-gerechtigde werknemer.

Veel 65-plussers worden doodongelukkig van thuiszitten. Ze willen graag een dagdeel of een paar dagdelen per week aan de slag bij een leuke bijbaan.

“Ik ga het met plezier naar mijn werk. Het is er gezellig, ik draag mijn steentje bij aan de maatschappij én ik verdien nog een extra zakcentje ook”,
aldus Willy,

Lees de verhalen van 65-plussers. 

De voordelen van oudere werknemers

Steeds meer 65-plussers kiezen ervoor om door te werken na hun AOW. Oudere werknemers zijn een bron van energie. Ze zijn door hun jarenlange ervaring een bron van kennis, stressbestendig, bekend met diverse problemen en hebben al veel meegemaakt. Waarom werkgevers tegenwoordig steeds vaker AOW-gerechtigd personeel inzetten?

 • Behoud van kennis en kunde
 • Een buitengewone motivatie
 • Flexibel
 • Geen job hoppers
 • Veelzijdig team
 • Lagere personeelskosten
 • Draagt bij aan de vitaliteit van oudere
 • Inspelen op de dubbele vergrijzing 

Dynamiek in het team qua leeftijd kan zorgen voor meer productiviteit. Jongere werknemers zijn bijvoorbeeld goed in online en het inspelen op digitale ontwikkelingen, maar oudere werknemers hebben veel kennis en ervaring opgebouwd. Een mix van diverse talenten kan zorg dragen voor een productief en sterk team.

Investeer in de oudere werknemer, hoe dan?

Zorg dat u in oudere werknemers investeert en neem ze volop mee in het team:

 • Zorg voor begeleiding
 • Geef trainingen
 • Zorg voor een fijne werkomgeving
 • Werk samen met een uitzendbureau gespecialiseerd in oudere werknemers

‘Je ziet langzaamaan een verandering bij werkgevers’, zegt Schippers. ‘Leidinggevenden zijn zich er meer en meer van bewust dat ze het oudere personeel de komende tijd nodig hebben. Maar als je twintig jaar niets hebt gedaan aan het onderhoud van menselijk kapitaal, dan krijg je dat ook niet zomaar in een keer gerepareerd. Een werknemer van 50 jaar gaat misschien nog wel twintig jaar mee.’
aldus hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers in een artikel op de Volkskrant.

Lees meer tips over de inzet van oudere werknemers werkvloer.

Doorwerken na je pensioen? Waar moet je op letten?

Volgens Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam loont doorwerken na je pensioen altijd.

‘Je pensioen is een bedrag dat je hebt gespaard, dat krijg je dus sowieso uitbetaald. En het is ook niet zo dat je gekort wordt op je AOW-uitkering zodra je doorwerkt. Alles wat je dus bijverdient, is extra.

Daarnaast houd je netto meer over van je loon dan daarvoor, omdat je na het behalen van de AOW-leeftijd in een lager belastingtarief valt. Je blijft loonbelasting afdragen, ook als zzp’er, maar wel minder dan daarvoor. Ja, dat kan. Als je doorwerkt, kun je ervoor kiezen om je pensioen maximaal vijf jaar later in te laten gaan. Je pensioen wordt dan iets hoger vanaf het moment dat je het krijgt uitbetaald. Je kunt er ook voor kiezen om de eerste jaren een lager bedrag uit te laten keren.

MAG DOORWERKEN ALTIJD?

Het is slim om een halfjaar voordat je de AOW-leeftijd bereikt alvast met je werkgever te bespreken dat je graag door wilt, zegt Verhulp. ‘Vaak staat in een overeenkomst dat het contract automatisch eindigt na de pensioengerechtigde leeftijd. Als je dan door wilt, moet je dus een nieuwe overeenkomst sluiten. Vaak wordt dit een jaarcontract en na drie tijdelijke contracten moet een baas een vast contract aanbieden. Bij oudere werknemers zal een werkgever dat alleen niet snel doen.’

Als je van tevoren al bespreekt dat je langer door wilt werken en de werkgever ziet dat ook zitten, kan de bepaling dat het contract afloopt na AOW-leeftijd worden verwijderd. Het huidige contract loopt dan gewoon door. Dat is slim om te doen, zegt Verhulp, omdat je als werkgever één keer het recht hebt om het contract te beëindigen wegens het behalen van de pensioenleeftijd. Als je daar als werkgever dus direct gebruik van maakt, kan het later niet meer. ‘Daardoor voelt de werkgever zich genoodzaakt een tijdelijk contract te geven, waardoor het voor de werknemer dus sowieso na drie jaar ophoudt, zegt Verhulp. ‘Terwijl baas en werknemer beiden misschien nog wel langer door zouden willen.’

BEN JE NOG STEEDS VERZEKERD NA JE PENSIOEN?

Nee, alle werknemersverzekeringen komen te vervallen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. ‘Je werkgever hoeft geen premies af te dragen voor bijvoorbeeld de Ziektewet en AOW’, zegt Verhulp. ‘Daardoor is het voor de werkgever goedkoper.’

Omdat je AOW krijgt, is het volgens de wet zo dat je als werknemer verzekerd bent van een inkomen zodra je ziek wordt, vandaar dat zo’n verzekering komt te vervallen. Je krijgt bij ziekte wel doorbetaald van je werkgever, maar een stuk korter dan het personeel dat niet gepensioneerd is. Bij pensionado’s moeten werkgevers 12 weken loon doorbetalen, bij niet-gepensioneerden is dat twee jaar. ‘Voor werkgevers is het dus interessant om oudere werknemers in dienst te houden’, zegt Verhulp.

MAG JE ALS ZZP’ER ALTIJD DOORWERKEN?

Ja, als ondernemer kun je eindeloos doorwerken. ‘Je ziet ook dat het bij deze groep vaker voorkomt dan bij mensen in loondienst’, zegt Verhulp. ‘Zzp’ers krijgen als ze doorwerken een pensioen, als ze dat hebben opgebouwd, AOW en dan nog de eigen inkomsten. Doorwerken na je pensioen is dus vaak goed verdienen. Dus als het je wens is, zeg ik: ga ervoor.’

Hoe kun je efficiënter werken? Hoe pak je het aan als je een nieuwe baan wil? En hoe sla je je door een functioneringsgesprek heen? In de Facebookgroep de Volkskrant Werkgids delen we artikelen over werk en carrière. Meld je aan en deel zelf ook vragen en tips.

Bron: De Volkskrant.