De vergrijzing in Nederland is een veel besproken onderwerp. Het heeft namelijk een groot maatschappelijk effect. Zo heeft het bijvoorbeeld invloed op de hoogte van de AOW-gerechtigde leeftijd, het aantal oudere werknemers maar ook op zaken zoals de zorg en mobiliteit. In deze blog praten wij u bij over de huidige feiten en cijfers wat betreft de vergrijzing in Nederland. Zo krijgt u een goed beeld over hoe groot het effect is en wat het teweeg brengt.

 

Aantal 65-plussers in Nederland

Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) is vanaf het jaar 2020 meer dan de helft van de volwassenen 50 jaar en ouder. Hiervan zal 19% boven de 65 jaar oud zijn. Een flinke groep mensen dus! De groei is zelfs nog lang niet voorbij. De prognose is dat er in 2041 zo’n 4,7 miljoen 65-plussers zullen zijn. Tot 2060 zal dit aantal ongeveer gelijk blijven, pas daarna wordt een daling verwacht.

 

Aantal oudere mannen en vrouwen

Van alle 65-plussers in Nederland is 1,7 miljoen vrouw en 1,5 miljoen man. De oudere bevolking is dus niet gelijk wat betreft het geslacht. Hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner het aantal mannen. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in sterftekans. Mannen hebben op dit moment een hogere sterftekans dan vrouwen. Dit verschil zal in de toekomst echter minder worden omdat de sterftekans steeds gelijker wordt.

 

Aantal 65-plussers in regio’s

De verdeling van senioren over ons land is uiteraard niet gelijk. In de ene regio wonen een stuk meer 65-plussers dan in de andere. Zo was de toename van senioren de afgelopen jaren het grootst in Midden-Limburg. Procentueel verdubbelde het aantal 65-plussers hier bijna. In de Randstad waren de minste 65-plussers te vinden, hier trokken de ouderen juist weg.

 

De grijze druk

Door het groeiende aantal 65-plussers wordt de beroepsbevolking kleiner, dit wordt ook wel de grijze druk genoemd. De grijze druk is het aantal mensen van 65 jaar of ouder als percentage van het aantal mensen tussen de 20 en 64 jaar. De verwachting is dat de grijze druk zal stijgen van 20 procent (2000) naar 50 procent (2040). De druk voor de beroepsbevolking is dus hoger omdat zij voornamelijk de sociale lasten moeten dragen.

 

Een grotere zorgvraag

Hoe ouder iemand wordt, hoe groter de kans op ziektes wordt. Wanneer er een toename in het aantal 65-plussers komt, zal de zorgvraag daardoor ook stijgen. Van de 65-plussers heeft 70 procent een chronische ziekte. Dit percentage stijgt naarmate iemand ouder wordt. Het zorgvolume stijgt daardoor met zo’n 4 procent per jaar.

 

Aantal 65-plussers op de weg

Ook op de weg is de vergrijzing goed zichtbaar. Vergeleken met tien jaar geleden hebben een groter aantal 65-plussers een auto tot hun beschikking. Zo waren er in 2005 zo’n 400 auto’s per duizend 65-plussers en was dit tien jaar later 521 auto’s per duizend 65-plussers. Dit komt onder andere doordat senioren tegenwoordig vaker een rijbewijs hebben. Ze zijn dan ook een stuk welvarender en mobieler dan vroeger.

 

De uitvaartbranche groeit

Tot slot is er ook een groei te zien in de uitvaartbranche, wat natuurlijk erg logisch is. Het aantal sterftegevallen neemt toe als gevolg van de vergrijzing. In 2016 lag het aantal sterftegevallen op 148 duizend. Dit zal naar verwachting stijgen tot 190 duizend in 2040. In 2015 hadden alle uitvaartbedrijven samen een omzet van 1,15 miljard euro. In 2010 was dit gegroeid met zo’n 10 procent. Ook het aantal bedrijven in de branche neemt toe, in tien jaar tijd groeide het aantal met 80 procent.

Was u al op de hoogte van deze cijfers en feiten met betrekking tot de vergrijzing in Nederland?