We krijgen er steeds meer ouderen bij in Nederland en de vergrijzing wordt dan ook steeds beter zichtbaar. We zien het terug in de groeiende vraag naar zorg, het dreigende tekort aan werknemers en aan de stijging van de AOW-leeftijd. Een feit is dat er steeds meer ouderen op de werkvloer zullen komen. Voor werkgevers kan dit een verandering zijn, aangezien ze eerder enkel jonge werknemers in dienst hadden. In deze blog vertellen wij u meer over vergrijzing op de werkvloer en hoe u er het beste mee om kunt gaan.

Cijfers en feiten vergrijzing

In de periode van 2003 tot aan nu is het aantal oudere werkenden verdubbeld. Ouderen blijven langer doorwerken en hebben vaker betaald werk. Het aantal werkenden in de oudere leeftijdsgroep ging van 27% in 2003 naar 40% in 2019. Het grootste deel van deze groep werkt in deeltijd en één op de tien oudere werknemers heeft een flexibel dienstverband.

De populairste banen onder ouderen zijn conservatoren en bibliothecarissen. Hiervan behoorde de helft van de werknemers tot de oudere leeftijdsgroep. Ook bij buschauffeurs en trambestuurders is het aandeel oudere werknemers bijna 50 procent. 

Benut de eigenschappen van ouderen

Bent u als werkgever geneigd om eerder jonge dan oudere mensen aan te nemen? Dat begrijpen wij. De kans dat ze langer blijven werken is groter, ze kunnen nog een ontwikkeling doormaken en zijn vaak goed gemotiveerd. Oudere werknemers hebben echter ook zeker een aantal voordelen.

Zo weten oudere werknemers bijvoorbeeld hoe het er aan toe gaat op de werkvloer. Deze kennis kunnen ze ook nog eens doorgeven aan hun (jongere) collega’s. Ze schrikken niet van een verandering in de organisatie en beschikken over veel vakkennis en ervaring. Er zijn natuurlijk ook een aantal eigenschappen van oudere werknemers die minder in uw voordeel werken. Het is echter aan u als werkgever om te zorgen dat met name de goede eigenschappen worden benut in het werk.
 

Zorg voor voldoende begeleiding

Dit geldt in principe voor alle werknemers maar misschien net wat meer voor oudere werknemers: zorg voor voldoende begeleiding. Het kan zijn dat iemand zich niet meer op zijn plek voelt in een bedrijf of een functie heeft die niet aansluit bij zijn of haar leeftijd. Probeer dit daarom bespreekbaar te maken en plan bijvoorbeeld regelmatig een gesprek in met de werknemer. Zo voelt hij of zij zich gehoord en kunnen eventuele problemen snel worden opgelost.

U kunt er ook over nadenken om een oudere werknemer een andere functie binnen het bedrijf te geven of de lengte van de werkweek te verkleinen. Het is in ieder geval belangrijk om de wensen van de werknemer te horen en hier binnen de mogelijkheden naar te handelen.

Een fijne werkomgeving

Oudere werknemers hebben vaker problemen met hun gezondheid dan jongere werknemers, dat is een feit. Voor hen is het daarom extra belangrijk dat ze kunnen werken in een fijne omgeving. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende comfort, ergonomische werkplekken en de nodige beweging tijdens de werkdag.  

Creëer een gemengd team

Tot slot kan het heel gezond zijn voor uw bedrijf om een gemengd team te creëren. Dit houdt in dat uw werknemers van verschillende leeftijden zijn. Hierdoor kunnen ze veel van elkaar leren en blijven ze scherp. Wanneer je het tegenovergestelde hebt, bijvoorbeeld een grote groep ouderen, is de kans groter dat ze meer weerzin voelen en elkaar bijvoorbeeld vinden in ‘die goede oude tijd’. Door een gemengd team te creëren kan er ook vanuit verschillende hoeken naar bepaalde problemen worden gekeken. Er worden door zowel jongere als oudere werknemers verschillende oplossingen bedacht, wat natuurlijk gunstig is voor uw bedrijf.

Hoe gaat u om met vergrijzing op de werkvloer?