Steeds meer ouderen blijven langer doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Sommige ouderen doen dit om financiële redenen, anderen omdat ze hun werk graag willen blijven doen. Een goede ontwikkeling zou u wellicht zeggen. Uit onderzoek is echter gebleken dat veel mensen op de arbeidsmarkt denken dat ouderen de banen van jongeren wegkapen. Deze zorgen blijken gelukkig ongegrond. In deze blog vertellen we hier meer over en leggen we uit waarom deze overtuiging een misvatting is.

 

De arbeidsparticipatie van jongeren

Het belangrijkste argument tegen het feit dat ouderen banen wegkapen van jongeren is het rapport van pensioeninstituut Netspar. Uit dit rapport blijkt dat ouderen de jongere werknemers niet verdringen op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie van jongeren is namelijk gelijk gebleven sinds de toename van oudere werknemers. Er is geen negatieve relatie gevonden tussen ouderen die blijven werken en de kans van jongeren op de arbeidsmarkt.

 

Er blijkt zelfs een klein positief effect te zijn wat betreft de arbeidsparticipatie van jongeren. Bij één procent hogere arbeidsparticipatie van ouderen, was er een kleine daling in de werkloosheid onder jongeren. Er is dus geen sprake van verdringing maar eerder een kleine versterking.

 

Verschillende soorten functies

Dit kan onder andere komen door de verschillende soorten functies die de twee groepen uitvoeren. Waar oudere werknemers bijvoorbeeld al de kennis hebben om hogere managementfuncties uit te voeren, zijn jongere werknemers vaak nog in een lerende fase van hun carrière. Zij voeren de juniorenfuncties uit of de ‘nieuwere’ banen op de arbeidsmarkt in bijvoorbeeld de digitale wereld. Denk hierbij aan functies als programmeur, IT-beveiliger of hoofd ‘werkgeluk’.

 

Daarnaast investeren jongeren steeds langer in hun opleiding. Ze gaan nog een extra masteropleiding doen of volgen twee studies tegelijk. Hierdoor is het in principe geen probleem dat ouderen een aantal jaren langer doorwerken. Het vult elkaar op die manier juist goed aan.

 

Overdragen van kennis, netwerk en ervaring

Wanneer een werkgever de voorkeur geeft aan een oudere werknemer in plaats van een jongere werknemer, is de reden hiervoor vaak de kennis die de oudere werknemer in huis heeft. De oudere werknemer kan deze kennis vervolgens overdragen op de jongere werknemers onder hem of haar. De oudere werknemer treedt als het ware op als coach, wat voor de werkgever de nodige opleidingskosten scheelt.

 

Ook heeft een oudere werknemer meestal een uitgebreid netwerk opgebouwd door de jaren heen. Dit kan voor jongere werknemers erg handig zijn voor het vervolg van hun carrière. Het is dus ideaal wanneer een bedrijf een goede mix heeft tussen oudere en jongere werknemers. Op die manier ontstaat er een mooie uitwisseling van kennis en contacten waar uiteindelijk het hele bedrijf profijt van heeft.

 

Positieve effecten in teams

Tot slot kan het aannemen van oudere werknemers een positief effect hebben op de dynamiek in een team. Zowel jonge als oudere werknemers hebben elk hun sterke eigenschappen. Waar jongere werknemers gemotiveerd, up-to-date en nieuwsgierig zijn, hebben oudere werknemers vaak specialistische kennis en ervaring. Ook hebben beide groepen hun eigen manier van communiceren en leren, die ze met elkaar kunnen delen.

 

Door de werknemers bij elkaar in een team te zetten kan dit de dynamiek ten goede komen. De jongeren brengen hun motivatie en frisse blik over op de ouderen. De ouderen brengen hun schat aan ervaring over op de jongeren. Ze houden elkaar scherp en komen op verschillende ideeën, wat het bedrijf waarschijnlijk ten goede komt. Op die manier kan een werkgever ervoor zorgen dat een bedrijf in beweging blijft en er zich steeds nieuwe kansen voordoen.

 

Wat vind u: kapen ouderen de banen weg van jongere werknemers?