Steeds meer senioren blijven werken nadat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dit is niet alleen te wijten aan de stijgende AOW-leeftijd maar komt ook doordat ouderen het gewoon heel leuk vinden om te blijven werken. Het werken zorgt voor sociaal contact, ze dragen nog een steentje bij aan de maatschappij en het levert natuurlijk ook wat extra geld op. Ook houdt het de geest en het lichaam jong en zorgt het voor een hogere levensverwachting. In deze blog gaan we u meer vertellen over werkende senioren en delen wij hierover zes leuke feitjes!

Het aantal werkende senioren

Allereerst is het natuurlijk leuk om te weten hoeveel senioren er nu precies zijn in ons land en hoeveel daarvan werken. Het aantal 65-plussers op dit moment is 2,1 miljoen, waarvan 18,2% werkt. Dit betekent dat er dus ongeveer 365.000 werkende senioren zijn op de arbeidsmarkt, waarvan zelfs nog 3000 senioren 80-plus zijn! Het grootste deel van de werkende senioren zijn mannen, namelijk 66% tegenover 34% vrouwen.

De regionale verschillen

Het percentage ouderen dat werkt in ons land verschilt per regio. Zo werkt in Groningen 57,6% van de senioren, maar ligt dit in Utrecht een stukje hoger; hier werkt namelijk 68,5%. ‘Waar komt dit verschil nu precies vandaan?’ zult u misschien denken? Dit is grotendeels te wijten aan de verschillen in de economische groei, het opleidingsniveau en gender. Deze zaken zijn overal in het land weer een beetje anders, wat het aantal werkende senioren per regio laat verschillen.

Full time of part time werken

Een verschil met jongere werknemers is de hoeveelheid tijd die senioren aan het werk besteden. U verwacht het misschien al maar het grootste deel van de senioren werkt part time. Wanneer u er vrijwillig voor kiest om te blijven werken is het natuurlijk logisch dat u dit liever part time dan full time doet. Het aantal senioren dat full time werkt is dan ook 26%, tegenover 74% part time. Van de mannen werkt 31% full time, voor de vrouwen is dit 15%.

De verschillende type banen

Zoals u op onze website wel kunt zien, zijn er ontzettend veel verschillende banen beschikbaar voor senioren. Sommige mensen kiezen er echter voor om bij hun huidige baan te blijven werken, anderen vinden het tijd voor wat nieuws en kiezen totaal iets anders. Welke banen het meest populair zijn onder ouderen? Zo’n 19% van de senioren doet iets in de techniek, 18% werkt in de verkoop en commerciële sector, een andere 18% werkt in het onderwijs en 17% voert administratieve werkzaamheden uit.

Steeds meer zelfstandigen

Een opvallend feitje is dat er steeds meer zelfstandige senioren bijkomen op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat er zo’n 25.000 oudere ZPP’ers zijn. Wanneer mensen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, willen ze graag blijven werken maar verlangen ze misschien ook naar wat meer vrijheid. Ook zijn de risico’s van een onderneming vaak lager wanneer men wat ouder is. Er zijn geen thuiswonende kinderen meer en er is een basisinkomen vanuit de AOW en het pensioen. Werken als zelfstandige is dan een goede uitkomst.

Een actief leven

Uit onderzoek blijkt ook dat senioren steeds actiever worden in vergelijking met vroeger. Meer dan de helft van de senioren is nog heel actief en gaat zeker niet achter de geraniums zitten. Zij genieten volop van het leven, maken gebruik van het internet, hebben veel lichaamsbeweging en bewonen vaak nog een eigen woning. Deze groep voelt zich dan ook lang nog niet oud en zoekt daarom vaak nog een leuk baan!

Heeft u een baan of geniet u juist van uw vrije tijd als 65-plusser?