Wanneer u de eigenaar bent van een bedrijf, bent u ongetwijfeld bekend met het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen. In alle sectoren kan er in de bedrijfsvoering aandacht worden gegeven aan deze term. Ook op de arbeidsmarkt voor ouderen is maatschappelijk verantwoord ondernemen relevant. Wanneer een bedrijf aandacht besteedt aan het aannemen van oudere werknemers en maatregelen treft om hen een goede werkervaring te geven, valt dit binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. in deze blog vertellen wij u daarom meer over het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen en geven we een aantal voorbeelden.

 

Wat betekent mvo?

Mvo staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze term wordt gebruikt wanneer een bedrijf zich bewust richt op het toevoegen van waarde in het uitvoeren van de werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toevoegen van waarde aan onze planeet, maar ook van waarde zijn voor mensen. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt zoekt constant naar een balans tussen het genereren van omzet en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij.

Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt is transparant en legt op een actieve manier verantwoording af aan de samenleving. Wanneer het bijvoorbeeld aankomt op het aannemen en begeleiden van oudere werknemers, gaat een bedrijf hier het gesprek over aan. Zo wordt aan de belanghebbenden getoond welke bedrijfsbeslissingen er worden gemaakt wat betreft het aannemen van oudere werknemers. Ook wordt er getoond welke gevolgen dit heeft voor alle betrokkenen.

Kleine ondernemers spreken vaak over duurzaam ondernemen in plaats van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hier wordt in principe hetzelfde mee bedoeld, echter ligt bij duurzaam ondernemen de focus meer op de eigen organisatie. Er wordt dus met name aandacht gegeven aan de eigen medewerkers en de directe impact van de werkzaamheden op de planeet.

 

Voorbeelden maatschappelijk verantwoord ondernemen

Om u een nog duidelijker beeld te laten krijgen van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we een aantal voorbeelden ervan voor u op een rij gezet. Binnen mvo ligt de focus op drie verschillende punten, namelijk: People, Planet en Profit.

Planet: een bedrijf produceert interieuritems waarbij het materiaal wordt hergebruikt. Oud materiaal wordt dus niet zomaar weggegooid maar krijgt een nieuwe bestemming. Dit kan zijn in de vorm van andere interieuritems, maar het kan ook worden verwerkt tot grondstofniveau waarna de grondstof weer wordt verkocht. Zo vermindert het bedrijf zijn ecologische voetafdruk en is daarmee maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen.

People: een nieuwe winkelketen vestigt zich op verschillende plekken door het land. Hierbij voeren ze een campagne waarmee ze oudere werknemers willen aantrekken. De arbeidsvoorwaarden zijn aangepast zodat het bedrijf een aantrekkelijke omgeving is voor ouderen om te gaan werken. De focus wordt hierbij op de voordelen van oudere werknemers gelegd in plaats van op de nadelen.

 

Bedrijven die mvo toepassen

Tot slot nog een aantal voorbeelden van bedrijven in Nederland die maatschappelijk verantwoord ondernemen succesvol hebben toegepast in hun bedrijfsvoering:

  • Het Amsterdamse openbaarvervoersbedrijf GVB maakt enkel gebruik van groene stroom voor hun trams en metro’s. Ook hebben alle tram- en metrobestuurders een cursus gevolgd waarin ze hebben geleerd om zo milieubewust mogelijk te rijden.
  • Tivoli Vredenburg, het muziekgebouw in Utrecht, verbindt verschillende muziekstijlen, culturen en leeftijdsgroepen met elkaar om verbinding te creëren. Onder één dak vindt u een mix van allerlei groepen in de samenleving door elkaar.
  • Fairphone: de Fairphone is een smartphone die zo eerlijk mogelijk is geproduceerd. Bij de productie van mobiele telefoons wordt vaak gebruik gemaakt van mineralen die afkomstig zijn uit conflictmijnen. Fairphone gebruikt met name conflictvrije grondstoffen die de lokale economie stimuleren.

Bent u als ondernemer bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen?