Op eenzaamheid rust een taboe, bijna niemand durft toe te geven dat hij of zij zich eenzaam voelt. In Nederland hebben echter ruim 1 miljoen ouderen last van eenzaamheid en dit aantal neemt toe. Het is dus tijd om dit onderwerp bespreekbaar te maken. In deze blog zetten we daarom alle feiten over eenzaamheid op een rij.

 

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid ontstaat wanneer de relaties die iemand heeft niet aan zijn of haar verwachtingen voldoen. Wanneer u vaak alleen bent, betekent dit dus niet dat u per se eenzaam bent. Daartegenover kan iemand met veel sociale contacten zich alsnog heel eenzaam voelen. Het gaat om de verwachtingen en gevoelens over en van de relaties.

 

Sociaal contact

In Nederland wonen bijna drie miljoen 65-plussers, hiervan voelt een derde zich eenzaam en hebben 200.000 ouderen slechts één keer per maand sociaal contact. Van de ouderen in een zorginstelling krijgen 10.000 bijna nooit iemand op bezoek.

 

Verschil man en vrouw

Eenzaamheid komt bij mannen en vrouwen ongeveer even vaak voor. Mannen voelen zich vaker sociaal eenzaam en vrouwen vaker emotioneel eenzaam. Sociale eenzaamheid is het gemis van een groter sociaal netwerk. Emotionele eenzaamheid is het gemist van een intieme relatie.

 

Sociaaleconomische factoren

Onder ouderen die moeilijk kunnen rondkomen zegt zo’n 17% eenzaam te zijn. Onder ouderen die dit niet hebben is dit 6%. Daarnaast is gebleken dat eenzaamheid vaker voorkomt bij laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden en dat allochtone Nederlanders eenzamer zijn dan autochtone Nederlanders.

 

Gevolgen voor welbevinden

Eenzaamheid kan ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen wordt aangetast en iemand lastiger beslissingen kan nemen. Het kan ervoor zorgen dat iemand sociale signalen minder goed begrijpt en deze signalen zelf ook minder afgeeft. Hierdoor wordt de eenzaamheid vaak versterkt waardoor iemand zich nog meer gaat terugtrekken.

 

Voelt u zich wel eens eenzaam?