Heeft u een partner? Dan wilt u natuurlijk graag dat hij of zij verzorgd achterblijft wanneer u overlijdt en andersom. Om deze reden is er het partnerpensioen. Het is echter wel van belang dat u dit pensioen van tevoren goed regelt. In deze blog vindt u daarom alle informatie over het partnerpensioen.

 

De Algemene nabestaandenwet (Anw)

Wanneer u of uw partner overlijdt, is er niet altijd sprake van een bijdrage van de overheid. Niet iedereen komt namelijk in aanmerking voor de Algemene nabestaandenwet (Anw). U kunt deze alleen krijgen wanneer u in Nederland woont of werkt, u nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, u de zorg hebt voor een kind onder de 18 of als u arbeidsongeschikt bent. Ook mag u niet meer verdienen dan €2488,67.

 

Het partnerpensioen

Om die reden hebben de meeste pensioenregelingen een partnerpensioen. Een pensioen voor uw partner wanneer u komt te overlijden of andersom. De hoogte van dit pensioen verschilt per pensioenregeling maar is meestal zo’n 70% van uw persoonlijke pensioen. Om het partnerpensioen te krijgen zijn er een aantal zaken die u moet regelen.

 

Regelen voor het partnerpensioen

Het is allereerst belangrijk dat u en uw partner zijn aangemeld voor het partnerpensioen. Daarnaast is het noodzakelijk dat u getrouwd bent of samenwoont aan de hand van een notarieel samenlevingscontract. Ook moet u vaak minimaal een half jaar in hetzelfde huis hebben gewoond. Het partnerpensioen wordt dus niet automatisch uitgekeerd.

 

Pensioen op risicobasis of opbouwbasis

Er zijn twee opties waarmee het partnerpensioen kan worden geregeld. Zo is er het pensioen op risicobasis en op opbouwbasis. Het pensioen op risicobasis is een soort verzekering en vervalt wanneer u de pensioenregeling verlaat. Het pensioen op opbouwbasis blijft behouden, ook als u de pensioenregeling verlaat.

 

Genoeg zaken om over na te denken dus! Heeft u een partnerpensioen geregeld?