De afgelopen jaren is er veel aandacht voor de pensioenleeftijd. In de media wordt er veel over geschreven en gesproken. De leeftijd gaat omhoog vanwege het feit dat mensen steeds langer blijven leven. Om de AOW in de toekomst betaalbaar te houden wordt daarom de pensioenleeftijd omhoog gedaan. Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen rondom de pensioenleeftijd? Lees dan verder!

 

Stijging pensioenleeftijd

In 2018 is de pensioenleeftijd opgeschoven van 67 naar 68 jaar. Dit betekent dat uw pensioen nu wordt opgebouwd op basis van de pensioenleeftijd 68 en u tot die leeftijd moet blijven doorwerken. Dit is echter niet verplicht, mocht u eerder met pensioen willen dan kan dit nog steeds. Dit heeft echter wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.

 

Onderstaand vindt u een overzicht waarin u eenvoudig kunt bekijken tot welke leeftijd u moet doorwerken.

 

Geboortedatum Uw AOW-leeftijd
na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 65 + 9 maanden
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 66
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 66 + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 66 + 8 maanden
na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 67
na 1 januari 1955 minimaal 67

 

Gewijzigde pensioenzaken

Naast het stijgen van de pensioenleeftijd veranderen er ook nog een aantal andere zaken. Zo is het opbouwpercentage voor uw pensioen 1,667%, verandert de hoogte van het partnerpensioen niet en blijft het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt ook hetzelfde.

 

Het is nog maar de vraag of de langere levensverwachting zo eenvoudig kan worden gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Dat iemand langer leeft hoeft namelijk niet te betekenen dat hij zich zowel geestelijk als lichamelijk nog fit genoeg voelt om te werken.

 

Wat vindt u van de ontwikkelingen rondom de AOW-leeftijd?