Wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft u recht op een AOW-uitkering. Aangezien dit een nieuwe situatie is, komen er vaak een aantal vragen omhoog. Want waar heeft u precies recht op en zijn er bepaalde voorwaarden waar u rekening mee moet houden? In deze blog vertellen wij u meer en geven we antwoord op de meest gestelde vragen over AOW.

 

Wat verandert op mijn werk als ik wil doorwerken na de AOW-leeftijd?

Als u wilt doorwerken na uw pensioen, is het meestal gebruikelijk om een nieuw contract met uw werkgever af te sluiten. In sommige gevallen loopt het oude contract gewoon door. Daarnaast bent u niet meer verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

 

Ik kom bijna niet rond, hoe kan ik mijn AOW-uitkering aanvullen?

Wanneer u niet kunt rondkomen omdat u geen volledige AOW-uitkering ontvangt, kunt u in de meeste gevallen een aanvulling krijgen. Dit is een bijstandsuitkering. Wanneer u wel een volledige AOW-uitkering ontvangt, maar graag meer inkomen wilt genereren, kunt u dit zelf doen door bijvoorbeeld te gaan werken.

 

Heb ik als ZZP’er recht op een AOW-uitkering?

Ja, als ZZP’er of ondernemer heeft u recht op een AOW-uitkering. Het verschil met loondienst is echter dat u als ZZP’er uw pensioen zelf moet regelen. Dit wordt doorgaans gedaan door de werkgever. Voor zo’n pensioen zijn er verschillende mogelijkheden.

 

Heb ik recht op AOW als ik in het buitenland heb gewoond?

Wanneer u een deel van uw leven in het buitenland heeft gewoond, ontvangt u geen volledige AOW-uitkering. Voor ieder jaar in het buitenland, ontvangt u twee procent minder AOW. Echter wanneer u om deze reden te weinig inkomen heeft om rond te komen, kunt u bij de gemeente een aanvulling aanvragen. Bij goedkeuring ontvangt u daarna een volledige AOW-uitkering.

 

Waarom gaat de AOW-leeftijd omhoog?

Mensen blijven steeds langer gezond en daardoor langer leven. De periode dat er AOW wordt uitgekeerd, wordt dus steeds langer. Om de AOW betaalbaar te houden, is het daarom nodig om langer door te werken.

 

Mocht u nog andere vragen hebben over AOW, stel ze dan gerust.