Wanneer er steeds meer ouderen op de arbeidsmarkt te vinden zijn, is het voor u als werkgever belangrijk om een goed ouderenbeleid op te stellen. Oudere werknemers hebben natuurlijk andere behoeften dan jongere werknemers. Om de werkomgeving zo aangenaam mogelijk voor hen te maken en de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, is het verstandig om een ouderenbeleid op te stellen. In deze blog vertellen wij u meer over hoe zo’n ouderenbeleid er op de werkvloer uit kan zien.

Werktijden versoepelen

Allereerst is het belangrijk om na te denken over de werktijden die u verplicht stelt voor uw oudere werknemers. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de werknemers het fijn zou vinden om minder te werken in de jaren voor ze met pensioen gaan. Ons advies is dan ook om te luisteren naar de wensen van de werknemer en hoeverre het werk dat toe laat, hier invulling aan te geven. Dit zorgt voor gemotiveerde en productieve werknemers. Wees bijvoorbeeld flexibel met de start- en eindtijd wanneer dit geen invloed heeft op de werkzaamheden.

 

Voldoende begeleiding

Daarnaast is het verstandig om oudere werknemers voldoende begeleiding te geven. Tachtig procent van de oudere werknemers verwacht namelijk van hun werkgever dat ze in de laatste jaren van hun carrière meer ondersteuning krijgen.

Voor oudere werknemers is het belangrijk dat ze gehoord worden en waardering krijgen voor hun werk. Plan bijvoorbeeld regelmatig even een gesprek in om zaken te evalueren en de werknemer de kans te geven om bepaalde wensen of moeilijkheden te bespreken.

 

Een flexibele pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd vanuit de overheid gaat natuurlijk steeds verder omhoog. Voor sommige ouderen is het dan ook geen optie om eerder te stoppen met werken. Echter is er ook een groep ouderen die wel eerder kan stoppen.

Cijfers vertellen ons dat slechts 23% van de werknemers wilt stoppen op hun pensioenleeftijd. Een derde wil zijn werkuren graag afbouwen richting het pensioen en 30% wil graag stoppen op het moment dat ze genoeg pensioen hebben opgebouwd. Probeer hier daarom behulpzaam in te zijn als werkgever. Wanneer iemand de kans krijgt om te stoppen met werken, is dat natuurlijk zijn of haar goed recht.

 

Aanpassen van de werkzaamheden

Wanneer iemand jarenlang dezelfde functie heeft uitgevoerd, kan het zo zijn dat hij of zij de behoefte heeft om andere werkzaamheden te gaan doen. Met name wanneer het een functie betreft met lichamelijke activiteit, is het vaak noodzakelijk om bepaalde werkzaamheden uit handen te geven wegens gezondheidsoverwegingen.

Het aanpassen van de werkzaamheden kan helpen om de motivatie hoog te houden. Daarnaast zorgt het vaak voor meer inspiratie en plezier. Wanneer er mogelijkheden zijn binnen uw bedrijf om werkzaamheden aan te passen of te verschuiven, is het een goed idee om dit aan te bieden aan uw werknemers.

 

Aanbieden van cursussen

Hierop volgend kunt u ook cursussen en trainingen aanbieden aan oudere werknemers. In een snel ontwikkelende wereld met nieuwe technologieën kan het voor hen best lastig zijn om alles bij te houden. Door bijvoorbeeld een cursus te volgen over sociale media of nieuwe managementtechnieken, kunnen de oudere werknemers bij de tijd blijven en ook nieuwe werkzaamheden uitvoeren. Dit is zowel voor de werkgever als de werknemer een positieve ontwikkeling.

Onderzoek wijst namelijk uit dat werkgevers eerder geneigd zijn om te investeren in jongere werknemers wat betreft trainingen dan in oudere werknemers. Op dit moment volgen jongere werknemers vaker een training of cursus dan oudere werknemers. Hierdoor ontstaan er verschillen in de werkzaamheden die in principe niet nodig zijn. Als werkgever heeft u hier dus een verantwoordelijkheid in.

Hoe ziet het ouderenbeleid binnen uw bedrijf er uit?