Wanneer u met pensioen gaat, veranderen er een aantal zaken in uw persoonlijke situatie. Naast dat u misschien een mooie reis gaat maken of meer op de kleinkinderen gaat passen, is het ook belangrijk om even goed te kijken naar de financiële zaken. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de hypotheeklasten tijdens uw pensioen en kunt u nog een nieuwe hypotheek afsluiten? In dit artikel vertellen wij er meer over zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 

Verandering hypotheeklasten

Wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, gaat u minder belasting betalen. Hierdoor kunt u echter ook minder hypotheekrente aftrekken. Uw hypotheeklasten kunnen daardoor hoger zijn dan voor uw pensioen.

Daarnaast kunt u maximaal dertig jaar hypotheekrente aftrekken. Wanneer deze dertig jaar zijn verstreken, worden de rentelasten een stuk hoger. Houdt hier dus rekening mee. De woonsituatie verschilt per persoon, schakel daarom een hypotheekadviseur in wanneer u vragen heeft over uw situatie.

 

Een nieuwe hypotheek tijdens pensioen

Wanneer u na uw pensioen wilt verhuizen, om bijvoorbeeld dichterbij uw kinderen of de kust wilt wonen, moet u een nieuwe hypotheek afsluiten. Tegenwoordig moet u deze binnen 30 jaar aflossen om te kunnen profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Maar hoe ouder u bent, hoe groter de kans is dat u binnen 30 jaar overlijdt.

Om deze reden kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Hiermee krijgt uw nabestaande na uw overlijden een bedrag waarmee de hypotheek kan worden afgelost. Zo kan de woning zonder schuld worden verkocht. De verzekering wordt echter wel duurder naarmate u ouder wordt of bijvoorbeeld een gevaarlijk beroep uitoefent. Een hypotheek afsluiten na uw pensioen is dus goed mogelijk maar kan wel wat kosten met zich mee brengen.

We hopen u met dit artikel beter te hebben geïnformeerd over hypotheekzaken na uw pensioen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan