In een tijd waarin de pensioenleeftijd stijgt en de vergrijzing toeneemt, worden werkende ouderen steeds belangrijker voor de arbeidsmarkt. Het is niet alleen een kwestie van noodzaak, maar ook van waardevolle bijdragen die zij kunnen leveren. Bij Actief 65+ zien we het belang van duurzame inzetbaarheid bij werkende ouderen en vertellen we je graag waarom zij een belangrijke rol spelen in de huidige arbeidsmarkt.

Ervaring en kennis

Werkende ouderen brengen een schat aan ervaring en kennis met zich mee naar de werkvloer. Deze ervaring is vaak niet te vervangen door enkel theoretische kennis. Dit kan bijdragen aan betere besluitvorming, probleemoplossingen en een algemene verbetering van de werkprestaties. Duurzame inzetbaarheid betekent het erkennen en benutten van deze ervaring in het voordeel van zowel de werknemer als het bedrijf.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Werkende ouderen hebben door de jaren heen geleerd om zich aan te passen aan veranderingen. Deze flexibiliteit is gewenst in een snel ontwikkelende arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werknemers, ongeacht hun leeftijd, in staat zijn om nieuwe vaardigheden te leren en zich aan te passen aan veranderende werkvereisten.

Kennisoverdracht van oud naar jong

Een ander aspect van duurzame inzetbaarheid is de overdracht van kennis van oudere generaties naar jongere. Werkende ouderen kunnen een mentor zijn en jongere collega’s begeleiden. Door deze kennisoverdracht blijft niet alleen de ervaring behouden, maar wordt ook de expertise overgedragen binnen de organisatie.

Belang van gezondheid

Duurzame inzetbaarheid houdt niet alleen rekening met de vaardigheden en kennis van werknemers, maar ook met hun gezondheid en welzijn. Werkende ouderen die gestimuleerd worden om een gezonde levensstijl te hebben, blijven productief. Actief65+ moedigt werkgevers aan om de fysieke en mentale gezondheid van hun oudere werknemers te ondersteunen.

Ga voor werkplezier!

Het erkennen van de waarde van werkende ouderen draagt bij aan een positieve werkomgeving. Het geeft oudere werknemers het gevoel gewaardeerd te worden, wat weer leidt tot meer werkplezier en betrokkenheid. Duurzame inzetbaarheid betekent niet alleen het behouden van personeel, maar ook het creëren van een werkcultuur waarin alle leeftijdsgroepen zich gewaardeerd voelen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor werkende ouderen, kun je een kijkje nemen op onze website of contact met ons opnemen.