Door de vergrijzing zullen er steeds meer ouderen op de werkvloer te vinden zijn. Als werkgever is het belangrijk om hier op de juiste manier mee om te gaan. Zo hebben oudere werknemers vaak andere privé- en werkomstandigheden dan jongere werknemers. Duurzame inzetbaarheid is een begrip wat hierbij belangrijk is. In deze blog leggen we uit wat duurzame inzetbaarheid precies is én hoe u er gebruik van kunt maken.

 

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een bepaald beleid dat u kunt voeren met betrekking tot uw werknemers, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van de medewerkers. Zo wordt er gekeken naar hun thuissituatie, levensfase en loopbaan. Door hier aandacht aan te geven, zorgt u er als werkgever voor dat uw werknemers goed inzetbaar blijven. De kans op ontevreden werknemers of uitval wordt hiermee beperkt. De werknemers hebben namelijk zelf invloed op hun werkzaamheden, loopbaan en de ontwikkeling van het bedrijf. Hierdoor is de kans groter dat ze naar tevredenheid blijven werken.

Waarom duurzame inzetbaarheid?

Zoals we in de introductie al even benoemden, zullen door het stijgen van de gemiddelde leeftijd in ons land, mensen langer op de arbeidsmarkt blijven. Er zullen steeds meer ouderen met pensioen gaan, maar het aantal jongere werknemers zal achterblijven. Met het vertrek van de ouderen, zal ook al hun kennis en ervaring verdwijnen. Om die reden is het belangrijk om als werkgever te proberen om oudere werknemers te behouden en/of te zorgen dat zij hun kennis overbrengen op hun collega’s.

Om ervoor te zorgen dat ouderen tot minstens 65 jaar door willen blijven werken is duurzame inzetbaarheid van groot belang. Door dit te gebruiken zullen werknemers langer willen werken, blijven ze gemotiveerd en productief. Ook is het belangrijk om aandacht te besteden aan de gezondheid van de werknemer en betrokken te zijn bij zijn of haar leven. Voor oudere werknemers wordt de gezondheid immers een steeds belangrijker element in hun loopbaan.

Duurzame inzetbaarheid ouderen

Om ouderen binnen uw bedrijf naar tevredenheid in te blijven zetten, is duurzame inzetbaarheid dus erg belangrijk. Maar hoe maakt u nu precies gebruik van duurzame inzetbaarheid? Als werkgever kunt u hierbij denken aan de volgende concrete zaken:

  • Het voorzien in digitale scholing
  • Het beschikbaar stellen van preventieve zorg
  • Het zorgen voor een gezonde en ergonomische werkomgeving
  • Het vormen van een gemengd team met jonge en oudere werknemers
  • Een uitwisseling van kennis tussen jonge en oudere werknemers
  • Het regelmatig inplannen van functionerings- en/of loopbaangesprekken

 

Door duurzame inzetbaarheid te gebruiken bij oudere werknemers zorg je ervoor dat 65 plussers maatschappelijk betrokken blijven en plezier blijven houden in hun werk.

De voordelen voor de werkgever

Voor u als werkgever betekent het gebruik van duurzame inzetbaarheid dat de werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd en er sprake is van een hoge productiviteit. Daarnaast zullen de verzuimkosten lager worden, heeft u gemotiveerde werknemers en behoudt u de nodige kennis en ervaring binnen het bedrijf.

Wees u er wel van bewust dat bepaalde prestaties bij oudere werknemers minder zullen worden. U krijgt daar echter weer andere prestaties voor terug. Het is dus belangrijk om niet alleen te kijken naar de competenties die afnemen bij het ouder worden, maar juist te focussen op de positieve punten en deze te benutten. Op die manier creëert u de beste omstandigheden voor zowel uzelf als uw werknemers.

Hoe gebruikt u duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf?