Over het algemeen staan werkgevers niet te springen om het aannemen van oudere werknemers. Ze nemen liever jongere werknemers aan die zich nog kunnen ontwikkelen en met frisse moed beginnen aan hun nieuwe baan. Werkgevers gaan hier echter voorbij aan de vele voordelen die 65+ werknemers met zich meebrengen. Benieuwd wat deze voordelen precies zijn? U leest het in deze blog.

Het behouden van kennis

Een van de grootste voordelen van een oudere werknemer is de hoeveelheid ervaring en kennis die diegene heeft. Al die jaren op de werkvloer zorgen ervoor dat iemand weet hoe zijn of haar baan moet worden uitgevoerd. Een oudere werknemer heeft vaak veel kennis over een specifiek onderwerp wat over kan worden gebracht op (jongere) collega’s. Maar niet alleen op het kennisvlak, ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling is een oudere werknemer een voordeel. Een 65-plusser weet wat hij of zij zoekt in een baan en zal hierdoor gefocust blijven.

 

Een goede motivatie

Dat brengt ons meteen bij het volgende punt. Van oudere werknemers wordt namelijk wel eens gedacht dat ze geen motivatie meer hebben voor hun werk. Met de vergrijzing zou dit een negatief effect hebben op de bedrijfsproductiviteit. Deze bewering is echter ongegrond. Uit onderzoek blijkt dat niet oudere maar jongere werknemers minder gemotiveerd zijn wanneer het aankomt op hun werk Natuurlijk zijn er individuele verschillen maar over het algemeen hebben oudere werknemers meer motivatie voor hun werkzaamheden. Ze weten wat hun doel is en waarom ze zich ergens voor inzetten.

Geen job hoppers

Oudere werknemers zijn dan ook geen job hoppers en zijn vaak loyaal aan het bedrijf waarvoor ze werken. De kans dat een jongere werknemer vertrekt is een stuk groter voor u als werkgever. Op een oudere werknemer kunt u bouwen en zit u niet in onzekerheid. Ouderen hebben vaak wel een idee tot welke leeftijd ze willen werken. Wanneer u hier naar vraagt, weet u dus waar u als werkgever aan toe bent en kunt u hierop anticiperen.

 

Veel flexibiliteit

Een ander voordeel van oudere werknemers ten opzichte van jongere werknemers is hun flexibiliteit. Oudere werknemers hebben geen kleine kinderen meer, leiden over het algemeen een stabiel leven en hebben een goede werk-privé balans. Ze zijn dus een stuk flexibeler wanneer het aankomt op het werken van bepaalde uren of het maken van afspraken. Dit kan een groot voordeel zijn voor een werkgever omdat er een volledige focus op het werk mogelijk is.

Een veelzijdig team

Door zowel jongere als oudere werknemers aan te nemen, creëert u als werkgever een divers en veelzijdig team. Een gemengd team kan positief voor uw bedrijf uitpakken. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van alle verschillende kwaliteiten van uw personeel. Waar de jongere werknemer goed om kan gaan met sociale media, is de oudere werknemer vaker ervaren in het aansturen van mensen.

Daarnaast is het ook goed voor het imago van uw bedrijf wanneer het personeel een afspiegeling is van de samenleving. Door de positie van ouderen op de werkvloer te verbeteren, geeft u een invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Minder kosten

Tot slot zijn oudere werknemers een stuk goedkoper dan jongere werknemers. U hoeft als werkgever namelijk geen premie voor de werknemersverzekeringen meer af te dragen en ook de WW-premie vervalt. De oudere werknemer hoeft zelf geen AOW-premie meer te betalen waardoor hij of zij netto meer overhoudt van het brutoloon. Oudere werknemers zullen hierdoor dan ook vaker akkoord gaan met een lager loon. Dit is natuurlijk gunstig voor u als werkgever.

Heeft u veel oudere werknemers in uw bedrijf?