Door de vergrijzing zult u misschien langer door moeten werken dan u eerder had bedacht. Sommige ouderen vinden dit geen probleem en waren al van plan te blijven werken, maar voor anderen is het niet altijd makkelijk. Zij hebben uitgekeken naar hun pensioen en hadden hier niet meer op gerekend. Gelukkig zijn er een aantal regelingen voor oudere werknemers waardoor het u enigszins makkelijker wordt gemaakt. Benieuwd welke regelingen er voor oudere werknemers allemaal zijn? U leest ze in deze blog.

 

De compensatieregeling

Allereerst is er de compensatieregeling vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Wanneer u tijdens uw loopbaan ziek wordt, zal uw werkgever de eerste 13 weken uw loon doorbetalen. Na deze 13 weken betaalt het UWV in sommige gevallen een Ziektewetuitkering, ook wel compensatieregeling genoemd. Deze uitkering wordt aan uw werkgever betaald, die het vervolgens verrekent met uw loon.

U heeft recht op de compensatieregeling wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent geboren voor de volgende datum: 8 juli 1954
 • U ontvangt nog geen AOW
 • U bent werkloos geweest voordat u in dienst kwam bij uw huidige werkgever
 • U heeft langer dan een jaar een WW-uitkering gehad
 • U bent nog niet langer dan vijf jaar in dienst bij uw werkgever

 

Regeling voor aanpassen werkplek

In principe is het hebben van een gezonde en ergonomische werkplek voor elke werknemer belangrijk. Voor oudere werknemers verdient dit echter nog een beetje extra aandacht. Om het langer door werken zo aangenaam en verantwoord mogelijk te maken, is een goede werkplek van belang. Om deze reden kan uw werkgever een vergoeding aanvragen voor het aanpassen van de werkplek. Denk hierbij aan het kopen van geschikte bureaus en stoelen of het plaatsen van een traplift in het kantoor.

 

De seniorenregeling

Voor de oudere werknemers die toch graag eerder stoppen met werken dan dat ze door werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, bestaat de seniorenregeling. Met deze regeling kunt u minder gaan werken zonder dat u een groot deel van uw salaris verliest. Ook blijft de pensioenopbouw hierbij gelijk. In de meeste gevallen komt het er op neer dat u als werknemer ongeveer 80% gaat werken, waarbij u 90% van uw salaris behoudt en de pensioenopbouw 100% blijft.

De seniorenregeling is toepasbaar in de volgende sectoren:

 • Bos en Natuur, Bloembollen, Glastuinbouw, Hoveniersbedrijven, Dierhouderij, Open teelten en LEO
 • Bakkersbedrijf
 • Metaal en techniek
 • Grafische industrie
 • Vleeswarenindustrie
 • Zoetwarenindustrie
 • Slagersbedrijven
 • Graanindustrie
 • Architecten
 • Fashion-, sport- en lifestylebranche
 • Groothandel textielgoederen
 • Groothandel bandenbranche
 • Betonproductenindustrie
 • Verpakkingsindustrie
 • Stukadoorsbedrijven
 • Toneel, dans en theater

Valt uw werk niet binnen deze sectoren? Ga dan na bij uw werkgever of er hiervoor mogelijkheden zijn.

 

De ouderenkorting

Tot slot kunt u gebruik maken van de zogeheten ouderenkorting. Dit is een regeling waarmee ouderen met een relatief laag inkomen een extra voordeel krijgen. Deze korting kan worden toegepast tijdens de aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst berekent deze korting automatisch voor u wanneer u uw aangifte invult. Weet u niet zeker of de korting wordt toegepast? Dan kunt u het beste een belastingadviseur inschakelen om u hierbij te helpen.

Bij een jaarlijks inkomen dat lager ligt dan €36.783 ontvangt u een volledige ouderenkorting van €1.596. Wanneer u een inkomen heeft dat boven de €36.783 ligt, wordt de ouderenkorting met 15% afgebouwd tot 0. Dit betekent dat u bijvoorbeeld bij een inkomen van €40.000 een ouderenkorting krijgt van €1.114 (15% x €40.000 – €36.783 = €482) (€1.596 – €482 = €1.114).

Heeft u vragen over een van deze regelingen? Neem dan gerust contact met ons op.