Wanneer u ouder wordt in Nederland ontvangt u een basispensioen van de overheid, ook wel de AOW genoemd. Deze uitkering ontvangt u vanaf het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt tot aan uw overlijden. Maar hoe lang hebben wij deze regeling in ons land eigenlijk al? En hoe is deze precies ontstaan? In deze blog gaan we terug in de tijd en vertellen wij u meer over de geschiedenis van de AOW.

Wanneer werd de AOW ingevoerd?

De grondbeginselen van de AOW gaan heel ver terug en liggen in 1889. In dat jaar werd er een inkomensverzekering ingevoerd waarmee oudere werknemers werden beschermd tegen ziekte, invaliditeit en ouderdom. De hoogte van de uitkering hing destijds af van het vroegere inkomen en de leeftijd waarop men deze uitkering kreeg was 65 jaar.

In 1956 werd de AOW geïntroduceerd, dit was de opvolger van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Deze AOW werd gefinancierd door middel van een omslagstelsel. Dit betekent dat alle uitkeringen die in een jaar moesten worden gedaan, werden betaald vanuit de AOW-premies die dat jaar waren betaald. Met de AOW kreeg Nederland eigenlijk voor het eerst een echte volksverzekering. Het werd een verplichte verzekering die niet alleen voor werknemers was, maar voor alle burgers die de 65-jarige leeftijd hadden bereikt.

De invloed van de vergrijzing

In de jaren 80 kwamen de eerste twijfels over de werking van de AOW met oog op de vergrijzing en verhoogde levensverwachting. De regering vroeg zich af of de AOW ongewijzigd kon worden gehandhaafd terwijl het aantal ouderen toe zou nemen. De regering destijds deed hier onderzoek naar en concludeerde dat de regeling kon worden gehandhaafd. Wel werd een begrotingsfonds ingesteld wat het tekort zou moeten gaan opvangen vanaf 2020. In 2005 bleek echter dat dit fonds enkel op papier bestond en er helemaal geen spaarpot was. Het fonds werd dan ook direct opgeheven.

De AOW-gerechtigde leeftijd werd in het begin vastgesteld op 65 jaar. Toen men er in 2005 achter kwam dat er geen spaarpot beschikbaar was, moesten er andere maatregelen worden getroffen. In 2012 werd het fonds dan ook opgezegd door de regering en werd de AOW- leeftijd voor het eerst gewijzigd.

De huidige situatie

Inmiddels is de AOW-leeftijd, zoals u ongetwijfeld weet, afhankelijk van de geboortemaand en ligt deze momenteel op 66 jaar en 4 maanden. Deze leeftijd zal geleidelijk omhoog gaan, zo zal in 2024 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn.

Een andere verandering binnen de AOW is de afschaffing van de AOW-toeslag. Dit was een toeslag die men bovenop de uitkering kreeg op het moment dat een partner nog geen AOW kreeg en niet zoveel verdiende.

De AOW vandaag de dag

Vandaag de dag hangt de hoogte van de AOW-uitkering af van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW en of u alleen of samenwoont met iemand. In principe bent u automatisch verzekerd, mits u in Nederland woont of werkt. Woont of heeft u een tijdje in het buitenland gewoond of gewerkt? Dan kan het zijn dat u niet al die tijd verzekerd bent. De AOW-uitkering zal dan lager uitvallen.

Daarnaast kan uw woonsituatie ook invloed hebben op de hoogte van de AOW-uitkering. Wanneer u alleen woont is de AOW gelijk aan 70% van het minimumloon. Wanneer u samen woont en u partner ook AOW krijgt, is het gelijk aan 100% van het minimumloon. Heeft uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan krijgt u een toeslag die gelijk is aan 50% van het minimumloon.

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt of moet u nog een aantal jaren wachten?