De laatste jaren gaat het in ons land veel over de vergrijzing en de gevolgen hiervan voor onze maatschappij. Dat is ook niet zo gek en zelfs heel logisch, aangezien het een urgent verschijnsel is dat enige veranderingen vereist. In krantenartikelen en online berichten zien we hierbij de term dubbele vergrijzing vaak voorbijkomen. Maar wat betekent deze term eigenlijk? Wij zochten het voor u uit!

Wat is de dubbele vergrijzing?

De dubbele vergrijzing is datgene wat er gebeurt wanneer niet alleen de groep ouderen in ons land steeds groter wordt, maar daarnaast de gemiddelde leeftijd ook steeds hoger wordt. Hierdoor neemt de vergrijzing op twee verschillende manieren toe: een dubbele vergrijzing.

De eerste manier van vergrijzing, het groter worden van de groep ouderen, heeft met name te maken met de babyboom na de Tweede Wereldoorlog. De tweede manier van vergrijzing, de verhoging van de gemiddelde leeftijd, hebben we te danken aan de verbeterde hygiëne en ontwikkelende gezondheidszorg. Hierdoor blijven mensen steeds langer leven.

Is de vergrijzing een Nederlands probleem?

De vergrijzing is niet enkel een probleem in ons land, maar het komt voor over de hele wereld. Hoe welvarender en rijker het land, hoe sneller de vergrijzing zijn intrede doet. Steeds meer landen laten de armoede achter zich en werken toe naar een welvarende staat. Dit betekent dat we in 2100 wellicht te maken zullen krijgen met grote groepen ouderen in alle continenten.

 

Is de dubbele vergrijzing een probleem?

Nu we weten wat de dubbele vergrijzing precies is en wanneer deze voorkomt, ontstaat er automatisch een nieuwe vraag. Namelijk: is deze dubbele vergrijzing een probleem? Een probleem is misschien een te groot woord, maar de vergrijzing heeft zeker gevolgen voor onze samenleving. In Nederland werken we met een omslagstelsel waarbij uitkeringen worden betaald door werkenden op dat moment. Door de vergrijzing stijgt het aantal uitkeringen, maar daalt het aantal werkenden. De druk voor de werkenden wordt dus groter en zij zullen meer premie moeten gaan betalen om al deze uitkeringen te kunnen bekostigen.

Een ander gevolg is dat hoe ouder mensen worden, hoe vaker ze extra voorzieningen nodig hebben. Denk hierbij aan een toename in de zorgvraag of aangepaste woningen. De kosten hiervan zullen ook vanuit de rest van de maatschappij moeten komen. De groep werkenden zal dus minder te besteden hebben en de economische groei zal hierdoor hoogstwaarschijnlijk stagneren.

Zitten er ook voordelen aan de vergrijzing?

De gevolgen van de vergrijzing zijn gelukkig niet alleen maar negatief. Doordat de groep ouderen relatief veel geld en tijd heeft, besteden ze dit goed. Zo is er een toename in het aantal ouderen dat vrijwilligerswerk doet en zijn ouderen de groep die het meeste geld uitgeeft aan goede doelen. Daarnaast is het een groot voordeel dat we veel mensen in onze maatschappij hebben met de nodige kennis en ervaring. Met name in bestuurs- en beleidsfuncties komt deze kunde goed van pas.

Inhuren van 65 plussers

Wanneer iemand de 65 heeft gepasseerd, betekent dit namelijk niet dat hij of zij minder van belang is voor de maatschappij. In tegendeel zelfs, ouderen leveren over het algemeen een actieve bijdrage aan de samenleving. Het inhuren van 65 plussers wordt dan ook steeds meer als een voordeel gezien. Werkgevers zien de meerwaarde van het aannemen van 65 plussers en ouderen zelf zijn ook steeds vaker bereid om langer door te werken dankzij hun goede gezondheid.

Al met al kunnen we concluderen dat de dubbele vergrijzing zeker gevolgen heeft voor de maatschappij. Dit zijn echter zowel negatieve als positieve gevolgen en dat stemt ons gerust!

Wat denkt u van de dubbele vergrijzing in onze maatschappij?