Gerard Leensen – 77 jaar werkt als legionella controleur via ons bij Unica Installatietechniek BV –

https://www.gld.nl/nieuws/7820452/gerard-is-76-jaar-en-werkt-nog-altijd-het-bevalt-prima