Senioren werken steeds vaker door na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Zo werkten er in 2003 zo’n 75.000 mensen boven de 65 jaar en waren dit er vorig jaar 255.000. Voor deze ouderen zijn er meerdere redenen om dit te doen. In deze blog gaan we het hierover hebben en leggen we uit waarom het voor sommige ouderen noodzakelijk is om te blijven werken na de AOW, maar het voor andere ouderen juist een heel andere reden heeft.

Het werk wordt met plezier uitgevoerd

De voornaamste reden waarom ouderen blijven werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is omdat ze hun werk nog steeds leuk vinden en ze goede arbeidsvoorwaarden hebben. Ze vinden hun werk leuk om te doen en hebben flexibele werktijden of veel vrijheid in de werkzaamheden. Dit is natuurlijk een grote intrinsieke motivatie om door te blijven werken. Daarbij komt dat veel senioren niet zo goed weten wat ze aan moeten met alle vrije tijd op het moment dat ze stoppen met werken. Om die reden blijven ze vaak nog een tijdje doorwerken na hun pensioen.

Het werk geeft extra inkomen

Een andere belangrijke reden om te blijven werken is vanwege het extra inkomen wat er mee wordt verdiend. Niet iedereen heeft een groot pensioen opgebouwd en sommige ouderen kunnen nog wel wat extra inkomen gebruiken. In andere gevallen hebben mensen nog grote reis- of verhuisplannen en proberen ze hiervoor wat geld te sparen. Wat de reden ook is, extra geld is natuurlijk altijd welkom. Bovendien houdt u relatief veel inkomen over zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De premies voor de AOW en WIA komen immers te vervallen.

Het werk zorgt voor sociale contacten

Daarnaast zorgt een baan ook voor een sociaal netwerk en een dagelijks ritme. Op werk is het eenvoudig om uw sociale contacten te onderhouden. Ook geeft het u een dagelijkse routine. Wanneer u stopt met werken, valt dit in één klap weg en kunt u in het welbekende zwarte gat vallen. Door te blijven werken blijft u onder de mensen en heeft u elke dag een duidelijk doel om u bed voor uit komen.

Het werk houdt lichaam en geest jong

Door te blijven werken blijft u in beweging, u moet immers elke dag de deur uit. Naast fysieke beweging worden de meeste senioren ook mentaal uitgedaagd op hun werk. Het houdt dus zowel het lichaam als de geest jong. Dit wordt ook onderbouwd door verschillende onderzoeken, waaruit blijkt dat mensen die later met pensioen gaan een hogere levensverwachting hebben dan mensen die op jongere leeftijd met pensioen gaan. 

Een bijdrage leveren aan de maatschappij

Ook vinden ouderen het belangrijk om hun steentje bij te blijven dragen. Ze willen graag een bijdrage leveren aan de maatschappij zolang dit nog kan. Tijdens al hun werkende jaren hebben ze veel ervaring en kennis opgedaan, het is zonde om dit niet over te brengen. Daarnaast is het ook een mooie kans om te leren van de nieuwe generatie en zo op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wereld.

Nieuwe maatregelen vanuit de overheid

Een andere reden om door te blijven werken zijn de maatregelen vanuit de overheid. Zo heeft de overheid bijvoorbeeld de prepensioenregelingen afgeschaft, is de Wet Werk en Zekerheid geïmplementeerd en wordt de AOW-gerechtigde leeftijd steeds verder opgeschoven. Ook wordt het voor werkgevers steeds aantrekkelijker gemaakt om ouderen aan te nemen. Door deze maatregelen wordt u steeds meer gestimuleerd om door te blijven werken. Wanneer u dit niet doet, heeft u immers flink wat minder inkomen te besteden.

 

Wilt u graag blijven werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?