Om uw nalatenschap op een goede manier te regelen is het verstandig om dit te regelen via een testament. Hierin legt u vast wat er bij overlijden moet gebeuren met uw geld en spullen. Het opstellen van een testament kan best ingewikkeld zijn. Om u een eindje op weg te helpen, beantwoorden we daarom de meest voorkomende vragen over dit onderwerp.

Welke soort testamenten zijn er?

Er zijn een groot aantal soorten testamenten. Hieronder beschrijven we de meest voorkomende varianten:

  • Langstlevende testament. In dit testament staat dat de kinderen de erfenis pas krijgen als de langstlevende partner is overleden.
  • Met dit testament kan de erfbelasting worden uitgesteld totdat beide partners zijn overleden.
  • Dit testament zorgt ervoor dat de kinderen eigenaar worden van hun deel van de erfenis maar dat de langstlevende partner het mag blijven gebruiken.

Wat als er geen testament is?

Wanneer iemand geen testament heeft zal de erfenis worden verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. Alle erfgenamen zijn dan verantwoordelijk voor de afwikkeling hiervan. Eerst komt de erfenis bij de langstlevende partner terecht, is die er niet meer dan gaat het direct naar de kinderen.

Kan iedereen mijn testament inzien?

De wet zegt dat niet iedereen uw testament in mag zien. Om inzicht te krijgen is het noodzakelijk dat die persoon een erfgenaam is. Iemand aan wie een speciaal deel in het testament is gericht, heeft alleen inzage in dat gedeelte.

Kan ik mijn testament wijzigen of vernietigen?

Wanneer u het niet meer eens bent met de inhoud van uw testament en dit wilt veranderen, kunt u het testament herroepen. Dit kan alleen bij notariële akte. Wanneer u het testament vernietigt zal het wettelijk erfrecht weer gelden.

Kan ik voor het maken van mijn testament iemand machtigen?

Nee, het is niet mogelijk om iemand anders een volmacht te geven voor het maken of wijzigen van uw testament. Het testament is een persoonlijk document wat alleen door uzelf kan worden gemaakt of gewijzigd.