Over het algemeen kiezen werkgevers vaker voor jonge dan voor oudere werknemers. Ze hopen op een frisse blik en nieuwe kennis. Wat ze echter vergeten is dat oudere werknemers ook veel voordelen hebben. Lees in dit artikel welke voordelen dit precies zijn en waarom het verstandig is om ook oudere werknemers aan te nemen.

Veel kennis en ervaring

Het grootste voordeel van een wat oudere werknemer is natuurlijk dat het veel kennis en ervaring heeft. Ouderen zijn vaak al geruime tijd aan het werk in een sector en hebben daarvoor een groot netwerk en veel kennis over de ontwikkelingen in de branche. Dit zorgt ervoor dat ze snel ingewerkt zijn, kwaliteit leveren en breed inzetbaar zijn.

Minder kosten

Waar een werkgever bij jongere werknemers veel belastingen moet betalen, kan hij door iemand in dienst te nemen die ouder is dan 56 jaar een korting op de premie krijgen. Het is wel van belang dat deze werknemer voordat hij bij het bedrijf komt werken al een uitkering krijgt. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de zogeheten mobiliteitsbonus. Dit kan oplopen tot zo’n 7000 euro per jaar. Raadpleeg het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te kijken of dit mogelijk is.

Loyale werknemers

Waar jonge werknemers snel van baan kunnen wisselen en opeens weg zijn, is de kans dat oudere werknemers gaan ‘job hoppen’ vrij klein. Ze zijn vaak loyaal en minder snel geneigd om van baan te wisselen. Op een oudere werknemer kan men bouwen. Dit zorgt voor meer stabiliteit en kan ook schelen in wervings- en inwerkkosten.

Divers team

Door meer ouderen aan te nemen, wordt een divers team gecreëerd. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteit van verschillende soorten mensen en het is goed voor het imago van een bedrijf. Ook wordt de positie van oudere werknemers verbeterd waardoor er een invulling wordt gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen