(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-52C88MC':true});

BNR uitzending

2021-04-22T18:51:15+02:0022 april 2021|Categorieën: Nieuws|

Onze directeur Jack Wiebenga was te gast bij BNR. Hij vertelde over Actief65+ en wat de beweegredenen zijn van AOW-gerechtigden om langer door te werken. [...]

Actief65+ | Corona

2021-10-25T19:54:07+02:006 mei 2020|Categorieën: Nieuws|

Beste relatie van Actief65+, Het coronavirus heeft onze maatschappij flink ontwricht. Ook wij van Actief65+, het landelijke uitzendbureau voor actieve 65plussers, ervaren net als velen [...]

Ga naar de bovenkant