Handige links en informatie

CAO NBBU

Actief 65+ is aangesloten bij de NBBU en werkt dan ook volgens de CAO van deze brancheorganisatie. Deze CAO kunt u hieronder downloaden.
Download CAO NBBU

NEN4400-1 certificering

Om kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen worden alle NBBU leden jaarlijks gescreend. Leden worden o.a. getoetst op de juistheid en volledigheid van de administratie en de afdracht van Loonbelasting en Omzetbelasting. Ook de vaststelling van de juiste identiteit van de uitzendkracht in het kader van de Wet op de Identificatieplicht behoort tot de controles . Hiernaast gelden verschillende wetten en regels, die binnen het toetsingskader van deze norm vallen. Uitzendbureau Actief 65+ voldoet op alle onderdelen aan de gestelde eisen en dat betekent dat wij zijn opgenomen in het Register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).